Danışma Kurulu


Prof. Dr. Hüseyin PEKER (Başkan) Rektör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU (Üye) Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL (Üye) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
Öğr. Gör. Özgür ASLAN (Üye) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Turan AKSAKAL  (Üye) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Mustafa ACAR (Üye) Orman Fakültesi Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Ali KAYA (Üye) Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
Sabri YAVUZ (Üye) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı